]

ביטוח אחריות ללב

ביטוח לחולי לב - אחריות ללב

אם הינך נמנה בין 400,000 חולי הלב בישראל, ועד היום חשבת שחולה לב אינו יכול לרכוש ביטוח, פוליסת "אחריות ללב" מבית "כלל בריאות" מוכיחה שזה אפשרי. אנו נעזור לך להתמודד כלכלית עם החמרה אפשרית במצבך.
כי הבריאות שלך בלב שלנו

למי מיועדת הפוליסה?
לחולי לב, כמפורט להלן, המעוניינים להצטרף לביטוח בין גיל 39 ל-75:
    * למי שעבר צנתור אחד או יותר של העורקים הכליליים
    * לחולה במחלה של כלי הדם הכליליים או של מסתמי הלב, או  שעבר ניתוח לתיקון מום מולד מסוג VSD ,ASD או PDA
    * למי שעבר אוטם אחד בלבד בשריר הלב או ניתוח מעקפים בודד
    * למי שאינו מושתל לב ואינו סובל מאי ספיקת לב

פוליסת ביטוח לחולי לב - "אחריות ללב", מבית "כלל בריאות", מקנה:
    * במקרה של החמרה של מחלת הלב, כיסוי בגין עלות תרופות לחולי לב שאינן כלולות בסל הבריאות
      ואשר אושרו לשימוש בידי הרשות המוסמכת באחת המדינות המפורטות בפוליסה לשם טיפול בהחמרה
      של מחלת לב, ובכפוף להשתתפות עצמית של 350 ₪ או בשיעור של 10% ממחיר התרופה, הגבוה מביניהם.

    * כיסוי בגין עלות תרופות לטיפול בהחמרה של מחלת לב הכלולות בסל הבריאות, אשר אינן מוגדרות על פי
       ההתוויה הרפואית הקבועה בסל הבריאות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח.

    * כיסוי בגין ניתוחי לב נבחרים: ניתוח החלפה או תיקון של מסתמי לב, ניתוח באבי העורקים, ניתוח מעקפי לב,
      ניתוח לתיקון דלף, הכולל עלות שתי התייעצויות לפני ניתוח, שכר מנתח, שכר רופא מרדים, דמי אשפוז,
      הוצאות בדיקה פתולוגית, שכר אח/ות לאחר ניתוח ועוד, כמפורט בפוליסה.

    * החזר הוצאות השתלת לב בחו"ל הכולל: החזר עבור אשפוז בחו"ל בבית חולים שבהסכם, החל מ-30 יום לפני
       ההשתלה ועד 335 יום לאחריה, כיסוי עבור הוצאות נלוות לשימורו של איבר המיועד להשתלה והעברתו למקום
       ההשתלה, הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה אחד ועוד כמפורט בפוליסה.

    * כיסוי לאביזרים רפואיים ללב שלא בסל הבריאות בהתאם למפורט בפוליסה.

    * סכומי הביטוח מתאימים לעלויות הרפואיות: סך השיפוי לכל מקרי הביטוח הינו בסכום של 350,000 ₪ או
       למבוטח ששולמו לו תגמולי ביטוח על פי הפוליסה במקרה של השתלת לב - 1,000,000 ₪. מתוך זה, הכיסוי
       בגין ניתוח לב פרטי הנבחר כמפורט לעיל הינו עד 100,000 ₪, לתומך וסקולרי עד 10,000 ₪, לקוצב לב
       משולב דפיברילטור עד 200,000 ₪ (בשנה הראשונה, למעט שלושת החודשים הראשונים בהם לא יהיה כיסוי,
       כל הסכומים הנ"ל יעמדו על מחצית הסכום המקסימלי).

להורדת תנאי הפוליסה - לחץ כאן
להורדת טופס הצעה - לחץ כאן

צור קשר להצעת מחיר 1-700-700-254 או שלח לנו הודעה - לחץ כאן

מנגו - המומחים בביטוחים רפואיים