]

ביטוח חנויות בקניונים

ביטוח חנויות בקניונים

חנויות הנמצאות בתוך קניון סגור ללא פתחים לרחוב, הרחבות ייחודיות
התכנית אינה מיועדת לחנויות שעונים , תכשיטים וחשמל

התכנית כוללת:
ביטוח אש מורחב
מבנה.תכולה.מלאי
פריצה על בסיס מלא
עד 1,500,000 ש"ח
אובדן הכנסה על בסיס פיצוי יומי (120 יום) 500 ש"ח ליום
1,000 ש"ח ליום

הרחבות כלולות:
 • שבר שמשות , עד 5% מסכום הביטוח לתכולה
 • התמוטטות מדפים , עד 5% מסכום הביטוח , מכסימום 40,000 ש"ח
 • הוצאות פינוי הריסות , עד 10% מסכום הביטוח למבנה
 • שכר דירה חליפי במקרה של אירוע ביטוחי , עד ל 10% מביטוח מבנה
 • הוצאות שכר אדריכלים ומומחים אחרים (למעט שמאים) אשר יידרשו עקב הנזק , בכפוף לתנאים
 • הוצאות שחזור מסמכים , עד 10% מסכום הביטוח , מכסימום 200,000 ש"ח
 • הוצאות נוספות לצורך שמירת הרכוש , עד 10% מכסימום 40,000 ש"ח
 • כספים , 5% מסכום ביטוח תכולה או 15,000 ש"ח הנמוך מבינהם
 • ויתור על זכות השיבוב במידה והנזק לא נגרם בזדון 
אחריות כלפי צד שלישי
 • גבולות אחריות למקרה ולתקופה - 5,000,000 ש"ח
חבות מעבידים
 • גבולות אחריות 6,000,000 ש"ח לעובד ו 20,000,000 ש"ח לתקופה .
 • הכיסוי כולל עד 3 עובדים קבועים
השתתפות עצמית
 • רעידת אדמה ונזקי טבע - כמקובל
 • אובדן הכנסות - 3 ימי עבודה
 • כל נזק אחר - 4,000 ש"ח
כיסויים נוספים בתשלום
 • ציוד אלקטרוני
 • כספים - מעבר להרחבה הקיימת
 • סחורה במעבר

צור קשר לקבלת פרטים נוספים  1-700-700-254

מנגו - שרות אישי