]

ביטוח רפואי פרטי

   
     
ביטוח בריאות פרטי - בטוח חובה לכל אחד
   
תכנית "מגדל בריאות פרטית" הינה חבילת ביטוח בריאות המעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומבטיחה כי, בעת הצורך, תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך, שיכול להציל חיים.    
       
תכולת הכיסוי  (ללא נתוחים בארץ) הביטוח שהינו חובה עבורכם
  •        השתלות בארץ ובחו"ל
  •        טיפולים מיוחדים בחו"ל
  •        תרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
  •         ניתוחים בחו"ל
פירוט הכיסוי הביטוחי 
        כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל
        כיסוי ההשתלות המעודכן ביותר, המותאם למצב שנוצר לאחר חקיקת חוק השתלת איברים
       (האוסר סחר באיברים) ומקנה כיסוי להוצאות טרם ביצוע ההשתלה (גם אם לא בוצעה).

 
הכיסוי ניתן להשתלות בישראל ובחו"ל שהינן: 
       לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב, כל שילוב ביניהם ומח עצם מתורם אחר
       השתלת שחלות, מעי, תאי גזע בישראל
       איבר מבעלי חיים (כשהפרוצדורה אינה ניסיונית)
       הכיסוי ללא תקרה במרכזים שבהסדר עם החברה, תקרה בסך 4,000,000 ₪ למרכזים שאינם בהסדר עם החברה.
 
בנוסף קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע השתלה:  
       5,000 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו
       5,000 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה (לילד מחצית מסכום זה)
הערה: הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס”ה 2009

טיפולים מיוחדים בחו"ל  עד תקרה של  800,000 ש"ח

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
      הכיסוי ניתן עבור:  
      תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל,
      בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות
      תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב,
      באיחוד האירופי  ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי
      לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח   
      תרופות המוגדרות כ OFF-LABEL לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש
      הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה
      תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות

סכום ביטוח מירבי :
סך של 3,000,000 ₪ למבוטח, המתחדש אחת לשלוש שנים ועד 15,000,000
לכל תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית:
    300 ₪ למרשם לחודש . במקרה בו נוטל המבוטח מספר תרופות בגין אותו מצב
    בריאותי, תנוכה ההשתתפות עצמית פעם אחת.
    אין השתתפות עצמית בגין תרופה למחלת הסרטן
    לתרופות- OFF-LABEL שאינן תרופות אונקולוגית או המטו-אונקולוגית 800 ₪
    למרשם לחודש

כיסויים נוספים:
    פיצוי בגין טיפול כימותרפי אשר מבוצע במהלך אשפוז בבית חולים, כחלק מהטיפול התרופתי.
    כיסוי נוסף לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה
    מוקד מידע טלפוני בנושא תרופות השירות ניתן על ידי מומחים בתחום הפרמקולוגיה
    בשיתוף בתאום עם רופאים מומחים בנושאים הרלוונטים (ילדים, נשים, משפחה)
    השירות אינו כרוך בהשתתפות עצמית.

כיסוי לניתוחים בחו"ל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, מועד ומקום ביצוע הניתוח בחו"ל.

ניתוח אשר אושר ותואם מראש על ידי החברה יכוסה באופן מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש על ידי החברה יכוסה עד לגובה 200% מהסכום
הנקוב באתר האינטרנט של החברה, (השווה לעלות שכר מנתח והוצאות חדר ניתוח
ואשפוז אצל נותן שירות אחר בישראל).

כיסויים נוספים לניתוחים גדולים:
    הוצאות טיסה ושהיה למבוטח ומלווה.
    הוצאות החלמה

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי בגין ניתוח המבוצע ללא מעורבות בחברה בחו"ל.
    קיצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך  ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין הדבקות במחלת  AIDS תוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל

דגשים והבהרות
    מתן אפשרות לעבור ללא חיתום וללא תקופת אכשרה מכיסויים קיימים בפוליסה
    שברשות המבוטח למוצרים שישווקו בעתיד.
    גיל ההצטרפות: לילד: 0-17 למבוגר: עד גיל 85
    תקופת הביטוח : לילד: עד גיל 25, למבוגר: לכל החיים
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל
    פרמיה - משתנה כל חמש שנים ומתקבעת בגיל 65
    ילד רביעי ואילך חינם.
    הכיסויים הניתנים במסגרת התוכנית כפופים לתקופת אכשרה ותקרות סכומי ביטוח
    וכן חלקם כרוכים בהשתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה.

להורדת תנאי הפוליסה - לחץ כאן
צור קשר להצעת מחיר : 1-700-700-254


מנגו -  המומחים לביטוח רפואי