]

ביטוח בית משותף

 מהו בית משותף

רוב אוכלוסיית ישראל מתגוררת בבתים משותפים. חלק בדירות צנועות של שלושה חדרים, אחרים בדירות פאר של חמישה ושישה חדרים, כולל דופלקסים ופנטהאוזים. בהגדרת בית משותף נכללים בניין פשוט בן שלוש קומות וגם מגדל פאר בן עשר קומות ומעלה. המכנה המשותף לכולם: מתחם שבו מתגורר יותר מדייר אחד.
ביטוח דירה (מבנה) מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים שעלולים להיגרם למבנה הדירה הנמצא בבעלות של יותר מאדם אחד. אבל מה על החלקים המשותפים של המבנה? למטרה זו נועד ביטוח בתים משותפים.
בית משותף מוגדר, על-פי תנאי הפוליסה, כבית מגורים שיש בו לפחות שתי דירות, גם אם אינו רשום ככזה בטאבו. זאת, מכיוון שגם בבית בן שתי דירות, החשיפה לסיכונים זהה לזו של בית רב דיירים.
 
הסיכונים אליהם חשופים דיירי בתים משותפים
הסיכונים אליהם חשופים דיירים בבית משותף נוגעים, ראשית כל, לנזקים העלולים להיגרם לרכוש המשותף. בהגדרה זו נכללים מעליות, חדרי מדרגות, חדרי ביטחון (מקלטים וממ"דים), חדרי שירותים שונים (חדר משחקים, חדר כושר, חדר אופניים, חדר כביסה), בריכות שחייה, חניות, מתקנים בגינת הבית ועוד.
בנוסף, חשופים הדיירים לסיכוני חבות שונים. אלה כוללים בעיקר חבות מעבידים (גנן, מנקה, אב בית וכו') וכן אחריות חוקית כלפי צד ג' (אורחים של הדיירים, נותני שירות שמגיעים לבניין וכו').
אך הסיכון הגדול ביותר הוא במצב של נזק סופני לבניין המגורים. דיירים שעשו ביטוח יקבלו אומנם את הפיצוי מחברת הביטוח שלהם, אך לא יוכלו להקים את דירתם מחדש, משום וייתכן שלדיירים שלא עשו ביטוח, לא תהיה יכולת כספית להשתתף במימון הקמת הבניין מחדש.
 
מהו ביטוח בתים משותפים
פוליסת ביטוח בתים משותפים מוצעת במספר גירסאות. בגירסה הבסיסית היא כוללת את החלקים המשותפים בלבד. בגירסה המורחבת ניתן לכלול גם את דירות הדיירים, ובתנאי שלפחות 60% מדיירי הבניין ישתתפו בביטוח. ואולם הדרך הנכונה והיעילה ביותר היא לבטח את כל מבנה הבית המשותף על חלקיו המשותפים והבלתי משותפים.
ביטוח בתים משותפים המכסה את הרכוש שבוטח מפני נזקי אש, התפוצצות, נזקי צנרת, נזקי שיטפון, רעידת אדמה, פריצה ונזקים בזדון. הוא כולל גם ביטוח חבויות (חבות מעבידים וחבות כלפי צד ג'), ביטוח הנדסי (שבר מכני) למעליות, ביטוח הוצאות משפטיות וביטוח לכספי ועד הבית (במקרה של אובדן או גניבה).
ביטוח מבנה דירה סטנדרטי כולל, למעשה, את חלקו של המבוטח בחלקים המשותפים בבית הדירות. כאשר כל אחד מהדיירים רוכש ביטוח מבנה דירה באופן עצמאי, עלול להיווצר מצב של תביעות צולבות. במידה ונגרם נזק למספר דירות בבניין כתוצאה מאירוע שהתרחש באחד האזורים המשותפים (הצפה כתוצאה מנזילת מים מחדר דודים, דליקה בחדר המדרגות וכו'), כל חברה אשר תפצה את המבוטח שלה, תנסה לתבוע את הנזקים שנגרמו לה מדייר אחר בבניין, אם ניתן לייחס לו אחריות לנזק. תיאורטית יכול להיווצר מצב שדייר א' אשר גרם נזק ברשלנותו לדייר ב' ייתבע על-ידי חברת הביטוח של דייר ב' לאחר שזו שילמה לו את הנזק על פי תנאי פוליסת הביטוח שלו. 
 
יתרונות וחסרונות
מכאן יתרונו של ביטוח בתים משותפים במצבים שכאלה. שכן, כל הדיירים נכללים באותו ביטוח ואין מצב שדייר לא ביטח את חלקו בבניין. מי שאמור ליזום את הביטוח הוא ועד הבית. בביטוח בתים משותפים, דיירי הבניין נחשבים כצד ג' כלפי ועד הבית.
לביטוח בתים משותפים שני יתרונות בולטים נוספים: הראשון, תעריפי הביטוח זולים יותר לעומת תעריפי ביטוח מבנה המתבצעים באופן פרטני. השני, הפוליסה מכסה נזקים שעלולים להיגרם למבנה במספר מצבים קיצוניים, שאולי לא נכללו בביטוחים הפרטיים מטעמי חסכון.
כיוון שכל המבנה מבוטח ותשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסה אמור לכסות את מלוא ההוצאות להקמת המבנה החדש בתנאי שבוטח בסכומים נכונים.
 
 
צרו קשר לפני כל חידוש ביטוח ו/או ביטוח חדש שאתם מעוניינים בו  - 1-700-700-254
מנגו - שרות אישי