]

מילון מונחים

ביטוח דירה
משמעה המבנה של הדירה כגון: מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, שערים, גדרות וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע.
ביטוח תכולה
משמעה כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה בחזקתם או באחריותם שלהמבוטח או בני משפחתו. (חשוב לציין שישנם חריגים שאינם בכיסוי
דוגמא: חוזים, כלירכב מנועים, שיקים, כרטיסי אשראי, כלי הנשק שאינם מחזיקים ברשיון, תרשימים, שרטוטים וכדומה
ביטוח תכשיטים ודברי ערך
דברי ערך פרושו: פרוות, מצלמות, מסרטות, כלי נגינה, תמונות וחפצי אומנות.
ביטוח תכשיטים
ישנה אפשרות בסעיף הרחבה (תמורת תשלום נוסף) לבטח את התכשיטים בכל הסיכונים, ביטוח לאוסף של אבנים יקרות ם וכדומה שהם חפצים של המבוטח.
מהו מסמך הערכה?
מסמך בכתב ממעריך מומחה המפרט את תיאורו וערכו של פרוט המבוטח.
ביטוח ביטוח אופניים
פרק זה בנוסף לתכולת הדירה הכיסוי כולל: נזק תאונתי לאופנים הנ"ל תוך כדי שימוש של המבוטחים או גניבת אופנים בתנאי שהאופנים נעולים בעת הגניבה.
ביטוח משכנתא
ביטוח שנועד לכסות את הסכום שטרם שולם למקבלהמשכנתא, שניתן בעת רכישת בית או דירה.
סכום הביטוח מקביל ליתרת ההלוואה שעשויה להיות בזמן מותו של המבוטח ומשולם בעת קרות מקרה הביטוח למוטב ולא למקבל המשכנתא.
ביטוח פריצות
גניבת רכוש מדירת המגורים/עסק, שנעשתה לאחר חדירה לאותו מבנה ובתנאי שהחדירה או היציאה מהמבנה נעשו בזדון, באלימות או בכוח ונותרו סימנים המעידים על כך בכניסה או ביציאה.
 
צור קשר - 1-700-700-254
מנגו - שרות אישי