]

ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון

 

 
ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון
 
ביטוח נסיעות לחו"ל המיועד לנשים בהריון עד שבוע 32, פוליסה זאת מיוחדת וכוללת בין היתר כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל במקרה של החמרת מהלך ההריון.
לידיעתך: פוליסת ביטוח זו כוללת כיסוי להטסה רפואית לישראל, כיסוי לרעידת אדמה ללא צורך בתשלום נוסף!


מחירים
גיל המבוטחת
מחיר ליום
18 - 39
4.00 $

הנחה
ניתן לקבל הנחה בביטול סעיף ביטוח כבודה (מטען אישי נלווה)

עיקרי הכיסוי
המידע והנתונים המובאים כאן הינם עיקרי הביטוח בלבד ורק תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים לחץ כאן
 

הכיסוי ביטוח

גבול אחריות המבטח

גבול אחריות המבטח

1,000,000 $

גבול אחריות המבטח עדשבוע 24 להריון
גבול אחריות המבטח משבוע 25 ועד 32

100,000 $
 60,000 $
כולל הוצאות לטיפול בפג

ביטוח הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

כלול בגבול האחריות

ביטוח הוצאות העברה ברכב יבשתי

כלול בגבול האחריות

ביטוח הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות

ביטוח פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

7,500 $

 

כלול בגבול האחריות

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל
בדיקות רופא ובדיקות אבחון
            
תרופות                               
            
טיפול חרום בשיניים


כלול בגבול האחריות
 200 $
 400 $

ביטוח כרטיס טיסה

1,500 $למבוטח
 1,000 $
לווה

מלון בחו"ל

1,000 $

ביטוח העברת גופה

כיסוי מלא

ביטוח ביטול או קיצור נסיעה

4,000 $

ביטוח ביטול נסיעה עקב צו 8

4,000 $

ביטוח נסיעת חרום של בן משפחה קרוב

2,000 $

ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

5,000 $

ביטוח פשיטת רגל של חברת תעופה

1,500 $

ביטוח תאונות

20,000 $מגיל 18 עד 65
 10,000 $
עד גיל 18 נכותבלבד

ביטוח חבות כלפי צד ג'

100,000  $

ביטוח כבודה (מטען אישי נלווה)

1,300 $לנסיעה עד 14 יום
 1,500 $
לנסיעה מעל 14יום

דברי ערך

500 $

גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים

250 $

איחור בהגעת כבודה

150 $

שחזור מסמכים

100 $

 
הערות
תקופה מרבית שניתן לרכוש ביטוח עם הרחבה להריון עד 90 יום ובלבד שבתקופה זו שבוע ההריון אינו עולה על 32 שבועות.
השתתפות עצמית 50 $ לארוע
הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:
נסיעה עסקית (עד גיל 75) -             0.50 $ ליום
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור -  4.5 $ ליום

** שימי לב ! הכיסוי הינו עד שבוע 32 **
 
לתמיכה ורכישת ביטוח באמצעות הטלפון -  1-700-700-254
מנגו - שרות אישי

  הפניקס TRAVEL - הפוליסה המלאה כוללת הרחבה להריון

 
ביטוח נסיעות הפניקס