]

מצב רפואי קודם

 
ביטוח נסיעות לסובלים ממחלות כרוניות
 
ביטוח נסיעות לחו"ל המיועד במיוחד לסובלים ממחלה כרונית כגון: יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב. במסגרת הרחבה זו יכוסו הוצאות רפואיות בחו"ל כתוצאה משינוי לרעה (החמרה) במצב הרפואי. גובה כיסוי של עד 1,000,000 $
מחירים
       
גיל המבוטח 
מחיר ליום 
עד - 60
4.00 $
61 - 65
4.30 $
66 - 70
5.50 $
   

הנחה:
ניתן לקבל הנחה בביטול סעיף ביטוח כבודה (מטען אישי נלווה)

עיקרי הכיסוי הביטוחי
המידע והנתונים המובאים כאן הינם עיקרי הביטוח בלבד ורק תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים לחץ כאן
 
הכיסוי                                                                     
גבול אחריותהמבטח                   
 גבול אחריות המבטח
 1,000,000 $
 גבול אחריות המבטח להחמרה של מצב רפואי קודם       
 200,000 $ עד גיל 75
 הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
 כלול בגבול האחריות
 הוצאות העברה ברכב יבשתי
 כלול בגבול האחריות
 הטסה רפואית לישראל
 כלול בגבול האחריות
 פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"חקרוב                         
 7,500 $
 
 כלול בגבול האחריות
 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל    
 
בדיקות רופאובדיקות אבחון      
            
תרופות                               
            
טיפול חרום בשיניים        
 
 
כלול בגבול האחריות
 200 $
 400 $
כרטיס טיסה
 1,500 $למבוטח
 1,000 $
למלווה
 מלון בחו"ל
 1,000 $
 העברת גופה
כיסוי מלא
 ביטול או קיצור נסיעה
 4,000 $
 ביטול נסיעה עקב צו 8
 4,000 $
 נסיעת חרום של בן משפחה קרוב
 2,000 $
 הוצאות משפטיות בהליכים פליליים
 5,000 $
 פשיטת רגל של חברת תעופה
 1,500 $
 תאונות
 20,000 $מגיל 18 עד 65
 10,000 $
עד גיל 18 נכותבלבד    
 חבות כלפי צד ג'
 100,000  $
 כבודה (מטען אישי נלווה)
 1,300 $לנסיעה עד   14 יום
 1,500 $
לנסיעה מעל 14יום 
 דברי ערך
 500 $
 גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים
 250 $
 איחור בהגעת כבודה
 150 $
 שחזור מסמכים
 100 $
הערות
תקופה מרבית שניתן לרכוש ביטוח עם הרחבה למחלות קיימות עד 90 יום
הרחבה זו מיועדת למי שמצבו הרפואי ב-6 החודשים האחרונים היה יציב.
השתתפות עצמית 50 $ לאירוע

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:
ספורט חורף - סקי                                1 $ ליום
נסיעה עסקית (עד גיל 75) -                  0.50 $ ליום
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור -   4.50 $ ליום

לתמיכה ורכישת ביטוח באמצעות הטלפון -  1-700-700-254


  הפניקס TRAVEL - הפוליסה המלאה כוללת הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם

 
ביטוח נסיעות הפניקס