]

עסקים שנתית - ביזנס

 

ביטוח נסיעות לחו"ל שנתי לאנשי עסקים
הפניקס BUSINESS ,הפוליסה השנתית שמשלבת פתרונות ביטוח ייחודים לאיש העסקים הישראלי. הפוליסה מותאמת לאלו הטסים לחו"ל בתדירות גבוהה, אשר מעוניינים להסיר את דאגת הביטוח מראשם והכול עם כיסוי של עד 1,200,000 $.

מחירים
תקופת ביטוח מרבית בכל נסיעה  
דמי ביטוח שנתיים למבוטח 
תוספת דמי ביטוח שנתיים
 
עבור הרחבה למצב רפואיקודם  
 עד 30 יום  
320 $  
170 $  
 עד 60 יום 
365 $  
220 $  


עיקרי הכיסוי
המידע והנתונים המובאים כאן הינם עיקרי הביטוח בלבד ורק תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים לחץ כאן
הכיסוי                                                                       
גבול אחריותהמבטח                          
 גבול אחריות המבטח 
 1,200,000 $
 הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
כלול בגבול האחריות
 הוצאות העברה ברכב יבשתי
כלול בגבול האחריות
 הטסה רפואית לישראל
כלול בגבול האחריות
 פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
כלול בגבול האחריות
 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז:
 
בדיקות רופא, בדיקות אבחון, תרופות
כלול בגבול האחריות
 טיפול חירום בשיניים
500 $
 טיפול חירום בשיניים כתוצאה מתאונה
1,200 $
 רפואה משלימה -עקב אירוע תאונתי
150 $לכל טיפול
ועד 750 $   בגין כל הטיפולים 
 ספורט אתגרי, ספורט חורף
500,000 $
 ספורט אתגרי, ספורט חורף
 
הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אישפוז:
 
התייעצות לפני ניתוח
 עד 150 $  להתייעצות
 
ולא יותר מ-2  התייעצויות       
 ספורט אתגרי, ספורט חורף רפואה משלימה
 עד 100 $ ולא יותר מ- 5 טיפולים 
 כרטיס טיסה
 2,000 $למבוטח
1,000 $
למלווה
 מלון בחו"ל 
  1,000 $
 העברת גופה
כיסוי מלא
 הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה
 
מלווה
7,000 $מתוכם 2,000 $ לכרטיס טיסה
1,000 $
 ביטול נסיעה עקב צו 8
4,000 $
 נסיעת חרום של בן משפחה קרוב
2,000 $
 הוצאות משפטיות בהליכים פליליים
5,000 $
 הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה
 
מלווה
8,000 $מתוכם 2,000 $ לכרטיס טיסה
4,000  $
מתוכם 1,000 $ לכרטיס טיסה
 נסיעת חרום של בן משפחה קרוב
  2,000 $
 פיצוי מיוחד בגין אובדן ימי עבודה עקב מקרה אשפוז             
  75  $לכל יום ולא יותר מ-10  ימי פיצוי  
 הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים
  5,000 $
 פשיטת רגל של חברת תעופה
  1,500 $
 ביטול פגישת עסקים - דמי שינוי או ביטול כרטיס
 
דמי ביטול - הזמנת בתי מלון
 כיסוי מלא
  1,000  $
 תאונות
  20,000 $מגיל 18 עד 65
  10,000 $
עד גיל 18 נכותבלבד    
 חבות כלפי צד ג'
  200,000 $
 כבודה מטען אישי נלווה
  3,000 $
 דברי ערך
  750 $
 מחשב אישי נישא
  750 $
 גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים
  250 $
 איחור בהגעת כבודה
  450 $
 שחזור מסמכים
 
שחזור מסמכים עסקיים
  250 $
  1,000 $
 
 
הערות
גיל מרבי לביטוח 70 שנה
השתתפות עצמית 50 $ לאירוע
הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור -  4.5 $ ליום
לתמיכה ורכישת ביטוח באמצעות הטלפון -  1-700-700-254