]

רגיל Travel

ביטוח נסיעות הפניקס

 ביטוח נסיעות לחו"ל - טרוול 

ביטוח נסיעות הפניקס Travel
 
אם מטרת נסיעתכם לחו"ל היא נופש, טיול, ספורט אתגרי או נסיעת עסקים, לפניכם ביטוח נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית.
פוליסת ביטוח זו כוללת כיסוי להטסה רפואית לישראל וכיסוי לרעידת אדמה ללא תשלום נוסף.

מחירים

גיל

מחיר ליום $US

עד גיל 18

1.70

19-60

2.00

61-65

2.30

66-70

2.50

71-75

2.70

76-80

5.00ניתן לקבל הנחה בביטול סעיף ביטוח כבודה (מטען אישי נלווה)

עיקרי הכיסוי 
המידע והנתונים המובאים כאן הינם עיקרי הביטוח בלבד ורק תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים לחץ
כאן

הכיסוי                                             
 גבול אחריות המבטח                   
גבול אחריות המבטח
 1,000,000 $
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
כלול בגבול האחריות
הוצאות העברה ברכב יבשתי
כלול בגבול האחריות
הטסה רפואית לישראל
כלול בגבול האחריות
המשך הוצאות אישפוז בארץ
עד 90 ימי אשפוז
פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
 7,500 $
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל
בדיקות רופא ובדיקות אבחון
            תרופות
            טיפול חרום בשיניים

כלול בגבול האחריות
 200 $
  400 $
כרטיס טיסה
 1,500 $למבוטח
 1,000 $
למלווה
מלון בחו"ל
 1,000 $
העברת גופה
כיסוי מלא
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה
 4,000 $
ביטול נסיעה עקב צו 8
 4,000 $
נסיעת חרום של בן משפחה קרוב
 2,000 $
הוצאות משפטיות בהליכים פליליים
 5,000 $
פשיטת רגל של חברת תעופה
 1,500 $
תאונות
 20,000 $מגיל 18 עד 65
 10,000 $
עד גיל 18 נכות       
חבות כלפי צד ג'
 100,000 $
כבודה מטען אישי נלווה
 1,300 $לנסיעה עד 14 יום
 1,500 $
לנסיעה מעל 14 יום 
דברי ערך
 500 $
גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים
 250 $
איחור בהגעת כבודה
 150 $
שחזור מסמכים
 100 $
 


הרחבות נוספות:

ספורט חורף -                                    1 $ ליום
ספורט אתגרי (עד גיל 40) -               0.25 $ ליום
נסיעה עסקית (עד גיל 75) -               0.50 $ ליום


הערות
השתתפות עצמית 50 $ לאירוע
תקופה מרבית שניתן לרכוש ביטוח עד 180 יום
לתמיכה ורכישת ביטוח באמצעות הטלפון צלצל  1-700-700-254

 הפניקס טרוול - הפוליסה המלאה
 
צור קשר - 1-700-700-254


ביטוח נסיעות הפניקס