]

ביטוח רפואי לעובדים זרים

 ביטוח רפואי לעובדים זרים

1.      הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

·         רפואה ראשונית 24 שעות ביממה לבית הלקוח או במרפאות אזוריות.

·       רפואה מקצועית ושירותי בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, אולטרא סאונד ועוד.

·       תרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא, ללא הגבלת סכום.

·       טיפולי חירום בשיניים במרפאות הסכם.

·       פינוי באמבולנס למרכז רפואי עקב אירוע חירום.

·    שירותי בריאות לנשים בהריון השוהות בארץ לפחות 9 חודשים או מחמת מצב חירום. (בהתייחס לעובדים)   כל השירותים ללא כל השתתפות עצמית.

2.      הוצאות רפואיות בעת אשפוז

·      כל ההוצאות הרפואיות הקשורות לטיפול בחדר מיון.

·      דמי אשפוז וכל הוצאות האשפוז והטיפולים ללא הגבלת ימי והוצאות   האשפוז.

·      כל השירותים ללא השתתפות עצמית ובתאום מסודר מראש.

3.      הוצאות מיוחדות

·      הוצאות החזרתו המוקדמת של המבוטח לארץ מוצאו בהטסה רגילה או רפואית.

·      הוצאות הטסה ושהייה בישראל של קרוב הנדרש לסייע למבוטח בעת אשפוז.

·      הוצאות העברת גופה והוצאות ליווי.

·      תשלום בגין נכות או מוות מתאונה עד סך של 10,000 דולר.

 

4.      חריגים שאינם מכוסים

·      שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה.

·      אירוע רפואי קודם שהמבוטח סבל ממנו בטרם כניסתו לביטוח.

·      פגיעה עצמית, תאונות דרכים ותאונות עבודה.

5.      סעיפים כלליים

·     ההצעה כפופה לתנאי הפוליסה המחייבים את המבטח.

·     הביטוח מתאים למבוטחים זרים מגיל שנתיים עד 65, תיירים או עובדים.

·     כל מבוטח חייב בהצהרת בריאות חתומה.

·     הביטוח יכנס לתוקף עם הגשת הניירת והתשלום ובאשור המבטח.

·     ניתן להקפיא או לבטל את הביטוח בעת פטירת המעסיק או עזיבת העובד.

·     בקרות כל מקרה ביטוח יש לפנות למוקד הרפואי 24 שעות ביממה .

                 

                                          צרו קשר - 1-700-700-254