]

ביטוח צימרים

 
ביטוח מקיף לצימרים
 
 
ביטוח צימרים הוא ביטוח מיוחד לבעלי צימרים הכולל כיסויים מקיפים: למבנה, לתכולה הקבועה ולתכולה המשתנה של האורחים.
 עיקרי התוכנית
 
 כיסוי אובדן ונזק שנגרם למבנה ולרכוש כולל בין היתר פריצה, גניבה, תאונה ופגעי טבע ( כגון: שיטפון, רעידת אדמה וכו')
 כיסוי נזק לרכוש האורחים בעת שהיתם בצימר (תכולת מקררים)
 כיסוי לכספי העסק וכספי האורחים
 ביטוח אובדן הכנסות במקרה של אירוע ביטוחי (כגון שריפה)
 ביטוח רכוש בזמן העברתו
 ביטוח לציוד אלקטרוני
 ביטוח חבות מעבידים
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי
 ביטוח תאונות אישיות
 הרחבה של סכום הביטוח לכל אחד מהכיסויים תמורת פרמיה נוספת
 סיכוני צד שלישי בגין בריכת שחיה
 
 
יתרונות התוכנית
ביטוח מותאם לבעלי צימרים, על פי צרכיהם.
פרמיית ביטוח זולה במיוחד
 
צור קשר  1-700-700-254     או שלח פרטים