]

הגנה עצמית

ביטוח הגנה עצמית -שברים כוויות מוות נכות

ביטוח להגנה מפני כל סוגי התאונות

מוות מתאונה
מוות מתאונה במהלך שנה מתאריך התאונה , תזכה  את מוטביי המבוטח בסכום הביטוח המלא .

נכות מתאונה
במקרה של תאונה אשר כתוצאה ממנה יגרם למבוטח נזק של "נכות מתאונה" יקבל המבוטח פיצוי כספי , כמפורט בתנאי הפוליסה

שברים כתוצאה מתאונה
במקרה של תאונה אשר כתוצאה ממנה יגרם למבוטח שבר , הוא יקבל פיצוי כספי , כמפורט בתנאי הפוליסה.

כוויות כתוצאה מתאונה
במקרה של תאונה אשר כתוצאה ממנה יגרמו למבוטח כוויות, הוא יקבל פיצוי כספי , כמפורט בתנאי הפוליסה.

פיצוי יומי בגין אשפוז כתוצאה מתאונה
פיצוי כספי עבור כל יום אשפוז כתוצאה מתאונה , עד 26 שבועות , ולאחר שני ימי המתנה.

פיצוי בגין מצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה
פיצוי כספי חד-פעמי למבוטח שהפך לסיעודי עקב תאונה.הפיצוי ישולם לאחר 90 ימי המתנה.

סכום ביטוח בש"ח לפי חבילות

כיסוי

בסיסית

כפולה

משולשת

מוות מתאונה

75,000

100,000

150,000

נכות מתאונה

75,000

100,000

150,000

שברים

15,000

20,000

40,000

כוויות

15,000

20,000

40,000

אשפוז

150

300

450

סיעוד

15,000

20,000

40,000

 דמי ביטוח חודשיים בש"ח לחבילה

גיל

בסיסית

כפולה

משולשת

21-24

33

41

58

25-29

34

43

61

30-34

36

44

66

35-39

36

44

66

40-44

39

48

74

45-49

41

52

78

50-54

47

58

89

55-59

54

67

104

60-64

66

85

127

65-69

81

107

163

70-73

98

129

200

*** מבצע *** 15% הנחה ל 3 שנים על המחירים בטבלה

טופס הצעה

תנאי הפוליסה

צור קשר : 1-700-700-254
מנגו - שרות אישי