]

ביטוח רפואי לישראליםביטוח בריאות
אתה קובע את סל הבריאות שלך ושל משפחתך

ביטוח בריאות מאפשר לך להתמודד עם מצבי מחלה או צורך בריאותי ברגע האמת ומעמיד
לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות ועל ידי בכירי הרופאים בארץ ובעולם.
ביטוח בריאות מכסה בעיקר את התחומים הבאים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, 
השתלות, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, סיעוד,
אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועוד.

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים:

   1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ"י רצונו ולהיות מכוסה בסל של שירותים רפואיים בסיסיים. חוק הבריאות הממלכתי חשוב וחיוני ומעניק סל שירותים בסיסיים אך מתאים בעיקר לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד. גם שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, לא מכסים את כל הצרכים הרפואיים להם אנו זקוקים או חלילה עלולים להזדקק בעתיד.

   2. שב"ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) - תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכו', אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: "כללית מושלם", "מכבי זהב", "מאוחדת עדיף", "לאומית ועוד".

   3. ביטוח בריאות פרטי - חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.

הכיסויים בחבילות השונות
 כיסויים בריאות
     פרטית       
בריאות
       פרטית +      
      בריאות
      פרטית
      משלים
      שב"ן                
   בריאות
   פרטית
   עולמי       
    בריאות
    פרטית
    עולמי +   
   בריאות     
   פרטית
    לילד    
השתלות בארץ ובחו"ל
וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 +  +  +  +  +  +
תרופות שאינן בסל
הבריאות הממלכתי
 +  +  +  +  +  +
ניתוחים בחו"ל  +  +  +  +  +  +
ניתוחים בישראל  ---    השתתפות
     עצמית
         משלים
          שב"ן
   מורחב       מורחב     מורחב
טיפולים מחליפי ניתוח  --- ---  +  +  +   +
שרות מומחה מלווה  +  +  +  +  +  +
כיסויים נוספים ---  ---  ---  ---  אמבולטורי
ורפואה משלימה
     כתב
     שרות 
     לילד
ביטוח בריאות פרטית   

תכנית "מגדל בריאות פרטית" הינה חבילת ביטוח בריאות המעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומבטיחה כי, בעת הצורך, תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך, שיכול להציל חיים.    
   
ביטוח בריאות פרטית פלוס   
תכנית ביטוח הבריאות "מגדל בריאות פלוס" מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומעניקה לך כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בלבד. התכנית מבטיחה כי בעת הצורך תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך, בהתאם לבחירתך, בארץ ובחו"ל.    
  
ביטוח בריאות פרטית משלים שב"ן   
תוכנית המיועדת לחברי השב"ן (שירותי הבריאות הנוספים) מעניקה כיסוי, מעבר לזכויות המוקנות בתוכנית השב"ן. התכנית מבטיחה כי בעת הצורך תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך בהתאם לבחירתך, בארץ ובחו"ל.    
     
ביטוח בריאות פרטית עולמי   
תכנית ביטוח בריאות "מגדל בריאות פרטית עולמי" מעניקה כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל ולטיפולים מתקדמים המחליפים ניתוח.    
       
ביטוח בריאות פרטית עולמי פלוס   
תכנית ביטוח בריאות "מגדל בריאות פרטית עולמי פלוס" ומעניקה לך כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל לטיפולים מתקדמים המחליפים ניתוח וכן לחבילת שירותי בריאות רחבה.     
      
ביטוח בריאות פרטית לילד    
תכנית "מגדל בריאות פרטית לילד" החינה תכנית מיוחדת המעניקה לך כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל לטיפולים מתקדמים המחליפים ניתוח וכן לחבילה רחבה של שירותי בריאות ייעודיים העונה על בעיות רפואיות אופייניות לילדים.

צור קשר להצעת מחיר 1-700-700-254

המומחים בביטוחים רפואיים