]

ביטוח סטודנטים בחו"ל


 
ביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס לסטודנט בחו"ל  
Israeli Student Aboard Medical Insurance

פוליסת ביטוח לסטודנט שלומד בחו"ל . ביטוח נסיעות הפניקס  המקיף ביותר בישראל גובה כיסוי של עד 1,200,000 $
ללא השתתפות עצמית באירוע רפואי במדינה הנך לומד/ת.

עיקרי כיסוי ביטוח נסיעות הפניקס לסטודנט בחו"ל
המידע והנתונים המובאים כאן הינם עיקרי הביטוח בלבד ורק תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים לחץ כאן

הכיסוי
גבול אחריות המבטח
השתתפות עצמית
גבול אחריות המבטח
1,200,000 $
 
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
כלול בגבול האחריות
ללא השתתפות עצמית
הטסה רפואית לישראל
כלול בגבול האחריות
ללא השתתפות עצמית
פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
כלול בגבול האחריות
ללא השתתפות עצמית
הוצאות העברה ברכב יבשתי
כלול בגבול האחריות
ללא השתתפות עצמית
ספורט אתגרי (סקי)
כלול בגבול האחריות
ללא השתתפות עצמית
איתור פינוי וחילוץ (חיליק מגנוס)
130,000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות רפואיות שלא בעת אישפוז בחו"ל -
תרופות -
טיפול חרום בשיניים -

כלול בגבול האחריות
כלול בגבול האחריות
500$
דרם אמריקה, מדינות המזרח, ואפריקה ללא השתתפות עצמית.
שאר המדינות - 35 $ לאירוע
המשך אשפוז בישראל בבית חולים ציבורי עקב אירוע של תאונה
365 יום או עד 100,000 $
ללא השתתפות עצמית
המשך הוצאות רפואיות בישראל עקב
מחלה גיאוגרפית
90 יום או עד 100,000 $
ללא השתתפות עצמית
המשך הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז
6000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות טיפול פסיכולוגי
400 $
ללא השתתפות עצמית
ביטול נסיעה
5000 $
ללא השתתפות עצמית
קיצור נסיעה
7000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח:
כרטיס נסיעה
מלון בחו"ל2000 $
1000 $
ללא השתתפות עצמית
נסיעת חרום של בן משפחה קרוב
2000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות משפטיות בהליכים פליליים
5000 $
ללא השתתפות עצמית
הפסד שכר לימוד
1500 $
ללא השתתפות עצמית
מילוט
1500 $
ללא השתתפות עצמית
בטול נסיעה עקב צו 8
1500 $
ללא השתתפות עצמית
העברת גופה
כיסוי מלא
ללא השתתפות עצמית
חבות צד ג'
100,000 $
ללא השתתפות עצמית
תאונות אישיות
20,000 $
ללא השתתפות עצמית
מגן אקסטרים לטיפול, שיקום שיניים וחניכיים
1000 $
ללא השתתפות עצמית
הריון עד שבוע 25
פרק זה ייכנס לתוקף לאחר 60 יום ממועד תחילת הביטוח
 
 אבחון ראשוני
 250 $
ללא השתתפות עצמית 
מגן נפשי למוצילר
פרק זה ייכנס לתוקף לאחר 60 יום ממועד תחילת הביטוח ויחול אך ורק במדינות המזרח הרחוק ודרום אמריקה
 
אשפוז חירום פסיכיאטרי
5000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות העברה לישראל
10,000 $
ללא השתתפות עצמית
הוצאות איתור וחילוץ
15,000 $
ללא השתתפות עצמית
חלק ג' - הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים
 
 
החמרה של מצב רפואי קודם  בכפוף לחיתום ולאישור מבטח מראש
200,000 $
ללא השתתפות עצמית
כבודה (מטען אישי נלווה)תוספת $0.25
2000 $
35 $ לאירוע
דברי ערך
500 $
35 $ לאירוע
תרמיל/ תיק גב
300 $
35 $ לאירוע
 גניבה מתא מטען/ שמירת   חפצים
400 $
35 $ לאירוע
איחור בהגעת כבודה
150 $
35 $ לאירוע
שחזור מסמכים
100 $
35 $ לאירוע
מסרטת וידאו
700 $
35 $ לאירוע
  
הערות
השתתפות עצמית בארה''ב $35
תקופת ביטוח מינימלית - 30 יום
תקופה מרבית שניתן לרכוש ביטוח עד 365  יום
הארכה מעבר לתקופה באישור המבטח
 
לתמיכה ורכישת ביטוח נסיעות באמצעות הטלפון- 1-700-700-254
 

המומחים לביטוחים רפואיים עולמיים