]

טפסים ופוליסות ביטוח דירה

 

 

  • טופס הצטרפות לביטוח דירה
  • נספח רעידת אדמה
  • ביטוח מבנה משכנתא
  • הודעה על נזק רכוש/אש/שריפה
  • הרשאה לביצוע העברה בנקאית

  • טופס הצטרפות לביטוח דירה
  • נספח רעידת אדמה
  • ביטוח מבנה משכנתא
  • הודעה על נזק רכוש/אש/שריפה
  • הרשאה לביצוע העברה בנקאית

 

מנגו - שרות אישי   1-700-700-254