]

נזקי צנרת

 

ש.כ.ל (שגריר) - 8888*

שחר נזקי צנרת - 5420*

פמי פרמיום - 03-9535758