]

פנסיה לעצמאים

פנסיה לעצמאי

קרן הפנסיה  דואגת להעניק לך העצמאי את הפתרון הפנסיוני המשתלם ביותר
החיסכון בקרן הפנסיה מעניק לעצמאי ולבני משפחתו פתרון כלכלי, הגנה ושקט נפשי בכל אחד משלושת המצבים 

  • מיום הגעת העמית לגיל פרישה יקבל באופן קבוע קצבה חודשית עד סוף חייו במסגרת פנסיית זקנה.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה יקבל העמית פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).
  • במקרה של פטירה תשולם פנסיית שארים לבן /בת הזוג ולילדים (עד הגיעם לגיל 21).

מנגו מציעה לעצמאי תכנית פנסיה  במטרה להתאים את מאפייני החיסכון הפנסיוני לצרכיו הייחודיים של עוסק עצמאי:
1. גמישות באופן התשלום - העברת תשלומים לקרן באמצעות הוראת קבע או בהפקדה ישירה לקרן, על פי בחירתך
2. מגוון אפשרויות הפקדה - אפשרות בחירה בין הפקדה חודשית לבין הפקדה מעת לעת.
3. אפשרות להפקדה מעת לעת המעניקה לעמית הטבות מס ושמירה על רצף זכויות ביטוחיות מלא!
אפשרות ייחודית להפקדה אחת לשנה לקראת סוף שנת המס, אשר תאפשר לעמית ליהנות מההטבות הבאות:

  • הטבות מיסוי מרביות בהתאם לתקנות מס הכנסה סעיף 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה.
  • רצף ביטוחי מלא באופן אוטומטי מיום ההפקדה השנתית ל-12 חודשים לשמירה על כיסויי הביטוח לנכות ולשאירים במהלך השנה העוקבת.
4. קביעת ההכנסה הקובעת לפנסיית נכות ושאירים - ההכנסה הקובעת לפנסיית נכות ושאירים לעמית עצמאי, תחושב בהתאם לחלוקת ההפקדות בגין חודשי התשלום ב-16%.

שינויים בהפרשות לעצמאי
החל מינואר 2006 נכנס לתוקף "תיקון 153" לתקנות המס, המחייב עמיתים עצמאים בקופ"ג הונית לערוך שינויים משמעותיים כדי להמשיך וליהנות מהטבות המס אשר הקנו להם ההפקדות לקופות הגמל עד כה. (התיקון מתייחס לילידי 1961 ואילך).
שינוי ראשון: משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי
כספים שהופקדו בקופה החל מ-01.01.2006 יהיו ניתנים למשיכה רק בהגיע העמית/ה לגיל 60 ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות.
שינוי שני: הפקדת רובד ראשון של כספים באפיק קצבתי
ילידי שנת 1961 ואילך לא יכלו להמשיך להפקיד כספים בקופת גמל לתגמולים במעמד עמית עצמאי, אלא אם הפקידו תחילה לאפיק קצבתי (פוליסות ביטוח תגמולים לעצמאיים במסלול קצבתי, או קרן פנסיה).
ההפקדה המינימאלית הנדרשת לאפיק הקצבתי עומדת על לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק. רק מעבר לסכום זה יכל החוסך להפקיד כספים לקופת הגמל לתגמולים במעמד עצמאי.
שינוי שלישי: החל מינואר 2008 נכנס לתוקפו תיקון לתקנות מס הכנסה שהגדיר מחדש את קופות הגמל והבחין בין קופות גמל לקצבה משלמות וקופות גמל לקצבה שאינן משלמות - מכאן כל קופות הגמל הפכו בהגדרתן לקופות גמל לקצבה כך שאין יותר צורך בהוכחת הפקדה ראשונית לקופת גמל לקצבה כאמור בשינוי השני. כל קרנות הפנסיה  מסווגות כקופות גמל משלמות לקצבה.

המשמעות היא שעמית עצמאי המפקיד לקרן פנסיה יכול ליהנות מהטבות מס מקסימליות בשלב ההפקדה לקרן ומקבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה, להבדיל מקופת גמל לא משלמת לקצבה , שהמבוטח לא יכול למשוך מהן כספים על הפקדותיו החל מינואר 2008, אלא אם יעביר אותם לקופת גמל  משלמת לקצבה.


צרו קשר - 1-700-700-254
מנגו  ברלב - שרות אישי