]

פנסיה לשכיר

פנסיה לשכיר

קרן הפנסיה מתאימה לעובדים שכירים או מנהלים המצטרפים לקרן הפנסיה במסגרת מקום עבודתם.
החיסכון בקרן הפנסיה מעניק לעובד השכיר ולבני משפחתו פתרון כלכלי, הגנה ושקט נפשי בכל אחד משלושת המצבים הבאים:

  • מיום הגעת העמית לגיל פרישה יקבל באופן קבוע קצבה חודשית עד סוף חייו במסגרת פנסיית זקנה.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה יקבל העמית פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).
  • במקרה של פטירה תשולם פנסיית שארים לבן /בת הזוג ולילדים (עד הגיעם לגיל 21).

 מנגו ברלב מעניקה לציבור השכירים בישראל

  • מגוון רחב ומלא של פתרונות ביטוח פנסיוניים מתקדמים, המלווים במערכת שירות אישית ואיכותית
  • מאפשרת ניצול מקסימאלי של הטבות המס לשכיר
  • תוכנית פנסיה משופרת המאפשרת התאמת מסלול הפנסיה לעמית מתוך מגוון מסלולים, מבחר מסלולי השקעה לכספי העמית בקרן, הטבות בקבלת פנסיית הנכות, שמירה אוטומטית על זכויות פנסיוניות בעת הפסקת עבודה ועוד.
הטבות מס לשכיר
בהפקדות לתכנית הפנסיה ייהנה שכיר מזיכוי מס מרבי בשיעור של 35% על הפקדותיו בקרן ועד לתקרה המזכה.
שכיר שמעסיקו מפקיד עבורו לפנסיה, יכול לבצע על רכיבי שכר לא פנסיוניים (שעות נוספות, פרמיות) הפקדה נוספת של עד 16% מהכנסתו הנוספת ולקבל הטבת מס בצורת ניכוי וזיכוי כלומר, הקטנת ההכנסה החייבת במס על פי המס השולי וכן החזר מס בהתאמה.

הפרשות לפנסיה
אם המעסיק אינו מפקיד עבור העובד לפנסיה, יכול העובד להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה כעמית שכיר ואז ייהנה ממגוון הטבות מס: גם כהחזר מס (זיכוי) וגם הקטנת ההכנסה החייבת במס (ניכוי).
 
להלן שיעורי התשלום החודשי המקובלים לתוכנית קרן פנסיה מקיפה בכפוף לתקנות מס הכנסה, הסכמים והוראות האוצר:

  • שכיר - הפקדות לתגמולים בשיעור של בין 5% ל- 7%.
  • מעסיק - הפקדות לתגמולים בשיעור של בין 5% ל- 7.5% ופיצויים בשיעור שבין 6% ל- 8.33%.


גם אם המעסיק מפקיד רק 5% לתגמולים, העובד רשאי להגדיל את שיעור הפקדתו בקרן עד ל- 7% ולהגדיל את חסכונו לפנסיה.

סך כל ההפקדות לקרן מעסיק ועובד יחד, לא יעלו על 22.83% מהשכר או 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך מביניהם.

  • בהתאם לחוק פנסיית חובה החל מיום 1.1.08 מחוייב המעסיק להפרשות כדלקמן:

 

החל מיום..ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.83%

0.83%

0.83%

2.50%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.50%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014 6% 6% 5.5% 17.5%
         

 ההפרשות כאמור יחולו במידה ואין לעמית הסדר פנסיוני מיטיב אחר ואינו כפוף להסכם קיבוצי או צו הרחבה שמחייב הפרשות גבוהות יותר.

צרו קשר - 1-700-700-254
מנגו  ברלב - שרות אישי